Vyrábíme přechodové kolejnice následujících tvarů:

  • S 49/R 65
  • S 49/UIC
  • UIC/R 65
  • S 49/NT1

Ceny jsou stanoveny na jednotlivé výkony
Nabízíme možnost smluvních cen na jednotlivé zakázky
Nabízíme množstevní slevy
Ceník tvoří samostatnou přílohu

Záruční podmínky:
Na námi vyrobený svar na novém materiálu dáváme záruku 5 let.
U užitého materiálu minimálně 2 roky, delší dobu dle dohody - při dodržení řádné údržby včetně upínací teploty koleje.