Provádíme defektoskopickou ultrazvukovou kontrolu kolejnic a svarů

- defektoskopické měření provádíme ultrazvukovým defektoskopem DIO 562LC 2CHDIA

- na základě specifikace v objednávce je možné provést měření kolejnic v celé délce