Reference

Dodání zastávky v Závišíně na trati Březnice - Strakonice

Objednatel: REMEX CZ a.s.

Termín realizace: listopad 2023


Nerezové oddělovače laviček

Objednatel: Statutární město Teplice

Termín realizace: říjen 2023


Přístřešek s prosvětlovacími pruhy (30m x 10m)

Objednatel: Soukromá osoba

Termín realizace: září 2023


Nemocnice Slaný - Konstrukce atria + rampa  

Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s.

Termín realizace: 2023


Rekonstrukce žst. Bohosudov - Přístřešky

Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s.

Termín realizace: 2022 - 2023


Bílovice nad Svitavou - zastřešení nástupiště

Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Termín realizace:  prosinec 2022


RTT Litvínov - přístřešky, zastřešení podchodu

Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s.

Termín realizace: prosinec 2022


Lázeňský dům Beethoven 

Objednatel: Lázně Teplice v Čechách a. s.

Termín realizace: září 2022


Maloměřice, Adamov, Blansko - zábradlí

Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Termín realizace:  srpen 2022


Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.Labem

Objednatel: EXCON, a.s.

Termín realizace:  únor - listopad 2022


Výroba ocelové konstrukce včetně protikorozní ochrany a přeprava 2ks návěstních lávek do lokality Lhotka nad Bečvou

Realizace v km 21,425 a v km 21,506 Lhotka nad Bečvou

Objednatel: Elektrizace železnic Praha a.s.

Termín realizace:  červenec - srpen 2020


Výroba, přeprava a montáž 4 návěstních lávek v rámci stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Realizace v km 6,33 7,437 7,990 a 8,693 trati Praha Smíchov - Praha Radotín

Objednatel: EUROVIA CS, a.s.

Termín realizace:  říjen 2019 -  duben 2020


Výroba a montáž přístřešků na nástupištích v žst. Řetenice

Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s.

Termín realizace: říjen 2019 - únor 2020


Výroba a montáž zastávek MHD ve městě Duchcov

Objednatel: Technické služby města Duchcova, s.r.o.

Termín realizace: leden - listopad 2021


Výroba a montáž ocelové konstrukce točitého schodiště, zábradlí, nájezd pro ZTP na zakázce "ON Litoměřice město"

Objednatel: Chládek & Tintěra, a.s.

Termín realizace: březen - srpen 2021


Výroba a montáž zábradlí na propustku v km 36,004 Vítanov na trati Havlíčkův Brod - Pardubice - Rosice

Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.    

Termín realizace: duben - červen 2021


Výroba a mtž ocelové konstrukce přístřešku odpadového hospodářství 

Objednatel: Logistický park Litoměřice s.r.o.

Termín realizace: září 2021


Výroba a montáž přístřešků na stavbu Maloměřice - Adamov - Blansko

Objednatel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.

Termín realizace: říjen 2021 - červenec 2022


Oprava skladu hradidel v rámci stavby "Jez Doksany - oprava skladu hradidel"

Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik

Termín realizace: říjen 2021 - leden 2022


Výroba konstrukce vstupních vrat do kasáren v Litoměřicích včetně montáže

Objednatel: SEFA spol. s r.o.

Termín realizace: prosinec 2021