O nás

Společnost H- konstrukce a.s. byla založena v roce 2020. Její založení bylo logickým vyústěním k zajištění výrobních potřeb jak mateřské společnosti, tak ostatních obchodních partnerů při svařování a montážích středních a větších středních ocelových konstrukcí a svařování a regenerací kolejnic.

Je 100% dceřinou společností Chládek & Tintěra, a.s. Litoměřice a svoji činnost provádí v nových a rekonstruovaných prostorách v Duchcově u Teplic. 

Společnost si od svého začátku stanovila za úkol dosažení vysoké odborné kvalifikace, a to jak společnosti jako takové, tak svých zaměstnanců. 

Výrobní program podléhá potřebám mateřské společnosti a ostatních obchodních partnerů se zaměřením na konstrukce nástupištních přístřešků, zastávek MHD, stožárů trakčního vedení, mostních ocelových konstrukcí, návěstních lávek i lávek pro pěší, zábradlí atp.

Součástí výrobního programu je svařování a regenerace kolejnic mnoha typů vč. kolejnic užívaných pro potřeby městských dopravních podniků. Nedílnou součástí je také výroba přechodových kolejnic, přepravy dlouhých kolejnicových pasů a opravné práce na železničním svršku.

Všechny tyto činnosti společnost provádí tým vysoce kvalifikovaných zaměstnanců na moderních a specializovaných zařízeních.