Návěstní lávky

Návěstní lávky

Návěstní lávky jsou pochozí, příhradové, svařované konstrukce tvořené šesti hlavními dílci, které jsou spojeny šroubovými spoji. Slouží k umístění návěstidel, která řídí železniční dopravu. Rozměr lávek se liší v závislosti na reliéfu zemní pláně, obvykle dosahují délky 22-24 m. Výška je pak dána přímo předpisem SŽ, pohybuje se okolo 10 m.