Provádíme měření elektronickou latí s grafickým výstupem

- měření provádíme elektronickým měřidlem nerovnosti povrchu kolejnic a svarů EML-T/2003

- grafické výstupy jsou součástí svařovacího deníku