Kvalifikace

2-kopie.jpg

ČSN EN ISO 9001:2016

ČSN EN ISO 14001:2016

ČSN ISO 45001:2018


ČSN EN ISO 3834-2:2022

EN 15085-2:2020 CL 2

ČSN EN ISO 17660-1:2007


Osvědčení způsobilosti ke svařování - Odtavovací stykové 

Osvědčení o shodě řízení výroby dle EN 1090-1:2009+A1:2011

Certifikát tř. provedení EXC 4 dle ČSN EN 1090-2:2019


Oprávnění ke svařování na drážních vozidlech MHD

Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD

Politika integrovaného systému řízení


Osvědčení způsobilosti ke svařování - Přechodových kolejnic